sprekers

Prof. dr. Arthur (Art) Chadwick

Prof. dr. Arthur (Art) Chadwick is professor in Biologie en Geologie aan Southwestern Adventist University, Texas. Dr. Chadwick is op dit moment betrokken bij opgravingen in Wyoming, USA, de grootste dinosaurus opgravingssite in de wereld, en in de Pisco Formatie in Peru, waar hij fossiele balijnwalvisachtigen (Balaenoptera) in kaart brengt. Hij heeft veel publicaties over sedimentologisch onderzoek op zijn naam staan en onderzoek gedaan in de Cambrische Zandsteenformaties in de Grand Canyon en aan de fossiele bossen in Yellowstone National Park. Zijn langjarig onderzoek naar mondiale circulatiepatronen in geologische aardlagen heeft wereldwijde erkenning ontvangen.

Kijk hier voor de onderwerpen van Art Chadwick

Het dinosaurus onderzoeksproject
20 jaar en 20.000 botten verder. Wat kunnen we leren van dit grote onderzoeksproject over dinosauriërs in de boven-Krijt periode? Wat is er met de dinosauriërs gebeurd?

Evolutietheorie, fossiele verslag en moleculaire biologie
Evolutietheorie is flexibel genoeg om bijna elke observatie een plek te geven. Maar kan het de twee grote uitdagingen aan van het fossiele verslag en de vooruitgang in de moleculaire biologie?

De Yellowstone fossiele bossen
De eenvoudige en recht-toe-recht-aan uitleg was dat de bomen op de plek waar ze gegroeid zijn door een catastrofe zijn begraven. Was het een correcte conclusie? Wat kunnen we leren van dit spannende wetenschappelijke heldendicht?

Paleocurrents en het fossiele verslag
Wat als we de kans hadden om de film van de geschiedenis van de aarde terug te draaien? Paleocurrents bieden ons een uniek kijkje in een spannend verleden.

Strijd over Schepping
Waarom is er zo een strijd over schepping? Wat zegt de Bijbel en waarom worden we met zoveel strijd tegen de schepping geconfronteerd?

 

Mart de Groot

Dr. Mart de Groot heeft zijn doctorsgraad (1969) in de astronomie behaald aan de Universiteit van Utrecht, Nederland. Hij ontving een wetenschappelijk eredoctoraat  van Andrews University in Michigan, USA (1993). Hij heeft 6 jaar gewerkt aan de European Southern Observatory (ESO) in Chili, de meeste tijd als astronoom aan het ESO La Silla berg observatorium. In 1976 verhuisde hij naar  Noord Ierland waar hij 24 jaar werkte aan de Armagh Observatory, waarvan 18 jaar als de directeur en de andere 6 jaar als senior wetenschapper. Na een vervroegde pensionering werd hij ingezegend als predikant van de kerk van de Zevende-dags Adventisten, waar hij 16 jaar lang diverse gemeenten onder zijn hoede had. Nu, opnieuw gepensioneerd, vind hij het fijn om dat wat hij over het universum en de Schepper heeft geleerd te delen met anderen. Hij is lid van de organisatie Christians in Science en een geassocieerd lid van de Society of Ordained Scientists.

Kijk hier voor de onderwerpen van Mart de Groot

Aarde – Onze Speciale Woonplaats
Als u zou kunnen kiezen waar in het Melkwegstelsel u zou willen wonen, waar zou dat zijn? Wat zijn de voorwaarden voor het ontstaan en voortbestaan van leven?

Ruimteschip Aarde – Ontdekkingsreis in het Heelal
Sterrekundige studies tonen aan dat de aarde de beste plaats is van waaruit het heelal bestudeerd kan worden. Zou daar een goede reden voor zijn?

Waarom is er een Heelal?
De Wetenschap geeft een antwoord voor hoe het heelal ontstond; maar het heeft geen antwoord voor het waarom. Is er reden en zin voor ons bestaan?

Prof. dr. Suzanne E. Greer-Phillips

Prof. dr. Suzanne E. Greer-Phillips is hoofd van de afdeling Aard- en Biologische wetenschappen aan Loma Linda University, California. Ze heeft daarvoor negen jaar gewerkt als hoofd en professor van de afdeling Biologie aan Southwestern Adventist University, Texas. Ze is lid van het bestuur van de Faith & Science Council en het Geoscience Research Institute. Haar interessegebieden zijn bacteriële signaleringspaden, geologie en het delen van het Goede Nieuws met de wereld. Ze heeft veel over haar werk gepubliceerd in wetenschappelijke bladen.

Kijk hier voor de onderwerpen van Suzanne Greer-Phillips

Moleculaire Biologie als bewijs voor een Schepper 
De grootste uitdaging voor het Naturalisme zijn niet de grote fossielen en tussenvormen, maar de minuscule fijnregeling die binnen in ons plaatsvindt. In deze presentatie zullen we binnen de moleculaire biologie zoeken naar bewijzen voor ontwerp en vereiste informatie om ingewikkelde functies tot stand te brengen.

Bedrogen door slechte argumenten 
Over het risico je geloof in God kwijt te raken door de slechte argumenten van de moderne wetenschap. Naturalisme faalt op ten minste vier punten: Oorsprong van leven; Fossiele verslag; Sedimentologie en Moleculaire biologie. In echte wetenschap zijn er meer antwoorden en meer denkkaders te onderzoeken om een hypothese te bekrachtigen.

Geloof met en zonder bewijs 
Wat zegt de Bijbel over wetenschap? In deze presentatie zullen we onderzoeken wat de Bijbel te zeggen heeft over wetenschap en de bewijzen voor ons geloof. We zullen nadenken over de mate van bewijs die voldoende is om ons geloof te onderbouwen en we zullen naar een paar van deze bewijzen kijken.

Ir. Ingrid A. Wijngaarde

Ir. Ingrid A. Wijngaarde, heeft een bachelor graad (1982) in Biologie en een minor in Meteorologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht en haar Masters behaald (1986) in Entomologie en Plantenziektenkunde aan de Wageningen University Research. Ze is ook opgeleid in Milieuwetenschappen en werkt als een senior beleidsmedewerker voor Delfzijl, een gemeente in het noordoosten van Nederland. Ze heeft een breed interessegebied Ze houdt ervan om het Goede Nieuws op verschillende manieren te delen met anderen en heeft een passie voor de Bijbelse wereldvisie op het ontstaan van leven.

Kijk hier voor de onderwerpen Ingrid Wijngaarde

Betrouwbaarheid van de Bijbelse wereldvisie
Is de Bijbelse wereldvisie betrouwbaar? Kunt u een eerlijk oordeel vellen

Genen en grappen in de natuur
Hoeveel dieren gingen in de ark? Laten we koppen tellen.

Tijdsrekening en tijdmanagement
Alles in het leven begint en eindigt met tijdsrekening. Om ons leven te managen moeten we onze tijd managen. Hoe kunnen we dat doen?

 

 

 

Ing. Stef J. Heerema

Ing. Stef J. Heerema is bestuurslid van Logos Instituut en ForumC in Nederland. Hij heeft een bachelorsgraad in vliegtuigbouwkunde. Hij was betrokken bij warmtebehandelingen in zoutwater baden en verkoper van stoominstallaties. Hij was gestationeerd in het Verenigd Koninkrijk voor de bouw en enginering van een unraniumverrijkingsfabriek. Hij heeft een eigen consultancybureau gehad dat betrokken was bij onderzoek naar een zoutmijn in Nederland. Hij geeft presentaties over het onderwerp van zondvloedgeologie.
Samen met dr. David Shormann  en Ir. Gert-Jan van Heugten  heeft hij een onderzoekspaper voor peer review ingediend bij de Journal of Creation. De titel is: Zoutmagma en sedimentgelaagdheid.
Subtitel: Zouttectoniek.
Zijn interessegebieden zijn ijstijd en cataclismische onderaardse zoutformaties.

Kijk hier voor de onderwerpen van Stef Heerema

Zout der aarde
Over de oorsprong van de hoge zoutbergen in de Nederlandse ondergrond. Olie, aardgas en aardbevingen zijn de hedendaagse actualiteit in Nederland.

Ice age
Over het verband tussen de cataclysmische gebeurtenissen van de zondvloed en het ontstaan van een ijstijd.