CONFERENTIE GELOOF en WETENSCHAP

Geloof en Wetenschap @Conf_G_W Geloof en wetenschap? bekijk 2,5 minuut horror. https://t.co/0TLtmsD34t 5 months ago
Geloof en Wetenschap @Conf_G_W Every Game Has Rules https://t.co/iv73PCJf2n 5 months ago
Geloof en Wetenschap @Conf_G_W https://t.co/N17w5FcrlL 5 months ago
Geloof en Wetenschap @Conf_G_W Aanbevelingswaardig! Vanavond. https://t.co/M9QnNFUVe1 5 months ago
Geloof en Wetenschap @Conf_G_W Op Scheppingstoernee met prof.dr. Benno Zuiddam. Zie programma via onderstaande url. Aanmelden noodzakelijk! Hartel… https://t.co/mLrROs04d9 5 months ago
Geloof en Wetenschap @Conf_G_W @Timmermans_EU Islam staat op de schouders vh christendom en heeft er een karikatuur van gemaakt. Is het liefde om… https://t.co/LGLHitfnui 5 months ago
Geloof en Wetenschap @Conf_G_W Vanavond #oegstgeest , Warmonderweg. Aanvang 19.30 uur, zaal open 19.00 uur. Toegang gratis https://t.co/YvwSFX8gvX 5 months ago
Geloof en Wetenschap @Conf_G_W Grootschalige zonne-energie is buitenlandse aangelegenheid . https://t.co/z3Xkk11LAT #FD Vreselijk dat de NL burge… https://t.co/UqWITIQ8a4 5 months ago
Geloof en Wetenschap @Conf_G_W Blue Zones scheppen in Nederland? Zou het kunnen? Verbeter de leefgemeenschap, 1 huishouden per keer. Verbeter kwal… https://t.co/8MbzpCRWfz 5 months ago
Geloof en Wetenschap @Conf_G_W Een interessante "follow up" van de @Conf_G_W in Groningen, maar nu gaat het over "wetenschappelijke feiten" over H… https://t.co/tplhXNZEto 5 months ago

Zevende-dags Adventisten hebben excellente wetenschappers, die aan hun eigen onderwijsinstituten baanbrekend wetenschappelijk onderzoek verrichten op o.a. medisch, biologisch, geologisch en paleontologisch gebied.

Zo is bijvoorbeeld de oorsprong van de versteende bomen in Yellowstone National Park door Harold G. Coffin overtuigend vastgesteld: de bomen zijn afgezet door een modderstroom die volgde op een grote catastrofale gebeurtenis in het recente verleden. De autoriteiten van Yellowstone National Park hebben als gevolg van de conclusies van het onderzoek de tekst op de plakkaten in het park, waarop eerst een naturalistische verklaring stond, gewijzigd.

Zevende-dags Adventistische onderzoekers als Arthur Chadwick, Leonard Brand en Raùl Esperante doen baanbrekend wetenschappelijk onderzoek en hebben in het verleden hun werk kunnen publiceren. Tegenwoordig worden gelovige wetenschappers steeds vaker actief geweerd en gediscrimineerd door de wetenschappelijke media puur en alleen vanwege het feit dat zij voor hun geloof uitkomen.

Brand en Chadwick zijn de auteurs van het iconisch boek Faith, Reason and Earth History. Een boek dat door elke wetenschapper gelezen zou moeten worden om inzicht te krijgen over de heersende denkkaders waarbinnen wetenschap bedreven wordt (gratis download in rubriek Ebooks in het menu: 'Na de conferentie').

Wij hebben Arthur Chadwick van de South Western Adventist University, Suzanne Phillips van Loma Linda University – beide in de VS, en Mart de Groot, voormalig directeur van Armagh Observatory in Noord Ierland, uitgenodigd om een serie lezingen te presenteren op het snijvlak van geloof en wetenschap. De Nederlandse sprekers Stef Heerema en Ingrid Wijngaarde hebben ook interessante onderwerpen gepresenteerd.
Al deze personen zetten zich actief in voor een volwassen en open dialoog over paradigma’s en wereldbeelden – de naturalistische en de creationistische. In het besef dat beide wereldbeelden starten vanaf hetzelfde platform -- een aanname over 'het begin'.

RESULTAAT
In totaal zijn er 18 lezingen gehouden verspreid over de drie locaties. Over alle drie locaties samen mochten wij ongeveer 1.000 belangstellenden welkom heten. De sprekers en de presentaties kregen van de toehoorders gemiddeld een dikke 8!

In het menu: 'Na de conferentie' vindt u beeldmateriaal van de presentaties, een document met vragen en antwoorden die op de avonden zijn gesteld en meer interessant naslagmateriaal.

DANKBETUIGINGEN
Wij danken allen die hebben bijgedragen aan een geslaagd evenement, als spreker, via het helpen met organiseren of door als onze gast aanwezig te zijn.
Wij hebben dit alles gedaan tot eer van onze Schepper.

Wanneer en waar ?

Van 28 augustus tot en met 2 september 2017 organiseerde het Kerkgenootschap van de Zevende-dags Adventisten een conferentie over GELOOF EN WETENSCHAP. Deze conferentie werd in de vorm van een carrousel van lezingen gehouden in drie steden: Groningen, Apeldoorn en Leiden . De toegang was gratis.

Wat ?

Aanleiding voor deze conferentie waren twee internationale congressen over evolutie, georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen, in de week van 18 t/m 25 augustus 2017. De Groningse kerkgemeente van het Kerkgenootschap van de Zevende-dags Adventisten nam het initiatief om aansluitend daarop, samen met de zustergemeenten in Leiden en Apeldoorn, een conferentie over geloof en wetenschap te organiseren.

Waarom ?

Met deze conferentie willen wij een bijdrage leveren aan een open dialoog over paradigma’s – de naturalistische en de creationistische. Om kennis te vergaren, te delen en elkaar te helpen over schuttingen heen te kijken. We willen laten zien dat wetenschap bedrijven vanuit het scheppingskader houdbare en wetenschappelijk gefundeerde antwoorden oplevert en dat wetenschappers een gezonde balans kunnen vinden tussen hun geloofsovertuiging en hun vakgebied. We willen dat er mogelijkheid geboden wordt aan scholieren en studenten om in gelijke mate vrijwillig kennis te nemen van beide denkkaders. En wij willen erkenning vragen voor het werk van gelovige wetenschappers, die vaak onder zware druk van onderwijsinstituten en de wetenschappelijke media hun werk moeten doen.